การผจญภัยในโลกของ pgzeedgold

คำถามว่า, pgzeedgold นั้นผจญภัยในโลกของเขาไปที่ไหนบ้าง?